Neprekinjeno poslovanje

Ali stranke od vas pričakujejo, da bodo vaše storitve dostopne neprekinjeno tudi v primeru nepričakovanih dogodkov? Ste se že vprašali, kakšno škodo bi vaša organizacija utrpela, če bi prišlo do večurnega izpada informacijskega sistema? Ali vam služba za informatiko zagotavlja neprekinjeno delovanje informacijskega sistema, da lahko nemoteno izvajate delovne naloge?

Z izdelavo, vpeljavo in vzdrževanjem načrta neprekinjenega poslovanja boste:

  • bistveno zmanjšali škodo v primeru nepričakovanih dogodkov
  • zagotovili neprekinjeno izvajanje kritičnih poslovnih procesov
  • izpolnili pogoje za certifikacijo po standardu ISO 22301:2012
  • zagotovili usklajenost z zakonodajo: Zakon o bančništvu, Zakon o trgu finančnih inštrumentov ipd.

Sistem upravljanje neprekinjenega poslovanja v skladu s standardom ISO 22301:2012 zagotovi postopke, ki opisujejo, kako bi se poslovne aktivnosti izvajale, če bi prišlo do nepričakovanega dogodka, kot je zalitje vode, požar, nenadna odsotnost ključnih kadrov, izpad komunikacij ali informacijskega sistema.

Zakaj vpeljati sistem neprekinjenega poslovanja?

  • ker je vaša organizacija podvržena zakonodaji, ki zahteva neprekinjeno poslovanje
  • ker želite narediti vse, da bi preprečili nepotrebno poslovno škodo za vaše podjetje
  • ker so se vam v preteklosti že dogajali varnostni incidenti večjih razsežnosti, zaradi katerih je organizacija utrpela finančno škodo (npr.: izpadi omrežja, okvara diskov in izguba podatkov, izpad pomembne aplikacije ipd.)
  • ker ste pri notranji ali zunanji reviziji dobili priporočila za vpeljavo neprekinjenega poslovanja
  • ker vaše stranke pričakujejo, da bodo vaše storitve neprekinjeno dostopne tudi v primeru nepričakovanih dogodkov

Posledice v primeru katastrofalnih dogodkov bodo po vpeljanem sistemu neprekinjenega poslovanja bistveno manjše, vaš ugled pri strankah pa neprimerno višji.

ŽELIM VEČ INFORMACIJ O NEPREKINJENEM POSLOVANJU

Prosimo izpolnite spodnja polja in potrdite obrazec. Astecov svetovalec vas bo kontaktiral v nekaj dneh.

* Ime in priimek:
* Podjetje/Organizacija:
Delovno mesto:
* E-poštni naslov:
* Telefon:
Prijava na e-Varnostne novice:
Sporočilo: