Revizija varnosti IT v organizacijah

Ali želite imeti pregled nad stanjem varnosti informacij v vaši organizaciji in dobiti napotke za njeno izboljšanje? Ali je varnostna politika vaše organizacije v skladu s standardom ISO 27001? Ali organ nadzora zahteva revizijo skladnosti z varnostnimi zahtevami, ki veljajo za vašo branžo?

Če je kateri od odgovorov pritrdilen, bo lahko za vas revizija informacijskega sistema prava rešitev za izboljšanje oziroma nadgrajevanje informacijske varnosti.


Namen revizije varovanja informacij je ugotoviti trenutno stanje in odstopanja glede na varnostno politiko, standard ali varnostne zahteve. Na osnovi rezultatov revizije oziroma priporočil se določi prioriteta nalog in aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za izboljšanje stanja varovanja informacij.


Prednosti revizije varnosti informacijskega sistema:

  • celovit pregled IS po vodilih mednarodnega standarda ponuja objektivno oceno učinkovitosti, uspešnosti, varnosti in zanesljivosti delovanja informacijskega sistema ter zrelosti uporabljenih postopkov.
  • objektivno je ocenjena uspešnost varnostnih kontrol za zaščito informacij in informacijskih sredstev, kar omogoči pravočasno preprečiti zlorabe IS.
  • predlogi izboljšav, ki temeljijo na rezultatih pregleda, omogočijo smiselno vlaganje sredstev v tista področje, kjer so bile ugotovljene potrebne izboljšave ali dopolnitve.

S pravočasno izvedeno revizijo varnosti informacijskega sistema lahko npr. preprečite poslovno škodo zaradi izgube certifikata, dovoljenja za izvajanje aktivnosti ali zaradi varnostnih incidentov, do katerih navadno pride zaradi neodkritih varnostnih pomanjkljivosti.


Revizija varnosti informacijskega sistema temelji na standardu ISO/IEC 27001, Zakonu o revidiranju in mednarodnih dobrih praksah revidiranja informacijskih sistemov.

ŽELIM VEČ INFORMACIJ O REVIZIJI VARNOSTI

Prosimo izpolnite spodnja polja in potrdite obrazec. Astecov svetovalec vas bo kontaktiral v nekaj dneh.

* Ime in priimek:
* Podjetje/Organizacija:
Delovno mesto:
* E-poštni naslov:
* Telefon:
Prijava na e-Varnostne novice:
Sporočilo: