DDoS

  • preprečite možnost odpovedi informacijskega sistema
  • zagotovite neprekinjeno poslovanje organizacije s stališča informacijskih virov
  • svojim strankam nudite neprekinjeno storitev

Uporabniki SCADA sistemov z DoS in DDoS zaščito zmanjšate tveganje za izgubo življenj, gospodarsko škodo, izgubo ugleda in strank, ki bi lahko nastali zaradi vdora v sistem.