Sistemi za preprečevanje vdorov (IPS)

V primerjavi s požarnimi pregradami je uporaba namenskih sistemov za preprečevanje vdorov smiselna predvsem v primerih, ko

  • želimo doseči prepustnost, ki je obstoječe požarne pregrade ne morejo zagotoviti, saj ne razpolagajo z ustreznimi viri oziroma licenčna nadgradnja ne bi bila smiselna. Iskanje vzorcev ranljivosti je namreč s stališča sistemskih virov pogosto precej bolj potratno kot golo omejevanje prometa glede na vir oziroma cilj ali aplikacijo.
  • obstoječe požarne pregrade ne omogočajo preprečevanja vdorov oziroma nimajo možnosti pregledovanja želenega prometa (na primer v podatkovnem centru)

 V podjetju Astec na področju sistemov za preprečevanje vdorov delamo z opremo proizvajalcev McAfee in IBM.