Nadzor uporabe administratorskih dostopov

Takšne in podobne dileme rešuje sistem za nadzor uporabe administratorskih dostopov, ki zagotavlja rešitev upravljanja z administratorskimi računi s politikami, s katerimi zavarujemo, upravljamo in spremljamo administratorske račune in aktivnosti v podatkovnem središču ali oblaku.

Kaj vam rešitev za nadzor uporabe administratorskih dostopov prinaša?

  • skladnost s standardi ISO27002, Basel II, PCI, Sarbanes-Oxley, HIPAA
  • zmanjšano tveganje za izgubo poslovnih skrivnosti in konkurenčnih prednosti in s tem večji dobiček
  • možnost za odškodninski zahtevek za nastalo škodo po incidentu, na podlagi katerega lahko zavarujete dobiček organizacije,
  • nižje stroške IT in pravne funkcije in s tem večji dobiček
  • zmanjšano tveganje poslovne škode, izgube ugleda ali strank zaradi zlorabe dostopa do zaupnih informacij, s tem pa stabilnejše poslovanje in večji dobiček
  • visoko stopnjo varnostne politike in s tem okrepitev ugleda in zaupanja pri strankah