SIEM

Vpeljava SIEM rešitve zahteva temeljito pripravo, v kateri moramo upoštevati vse aspekte informacijske varnosti v organizaciji.

Pred implementacijo rešitve skupaj z vami določimo:

  • funkcionalne zahteve
  • obseg
  • realna pričakovanja
  • zavezanost skrbnikov sistemov k implementaciji

Glede na ugotovitve analize za vas pripravimo predlog rešitve z opremo, ki je glede na ceno in zmogljivost najprimernejša.

SIEM rešitve izvajamo z opremo proizvajalcev RSA in McAfee.