Varnostni pregled mobilnih aplikacij

Vedno več aplikacij je prilagojenih za uporabo na mobilnih napravah. Omogočajo torej enake funkcionalnosti in dostope do podatkov na statistično manj varnih napravah. Varnostni pregled mobilne aplikacije poda odgovore na enaka vprašanja, kot varnostni pregled spletne aplikacije, torej ali je mogoče neavtorizirano pridobivanje podatkov, prevzem aplikacijskega strežnika in posledično vdor v notranje omrežje, ter onemogočanje delovanja mobilne aplikacije. Izvedba testov je zaradi drugačnih tehnologih prilagojena posebej za mobilne aplikacije.