Notranji varnostni pregled

Z notranjim varnostnim pregledom pridobite informacije o:

  • zasnovi informacijskega sistema s stališča varnosti
  • konfiguraciji strežnikov in mrežnih naprav s stališča varnosti
  • ustreznosti varnostnih politik požarnih pregrad in sistemov za zaznavanje in preprečevanje vdorov
  • varnostni ustreznosti poslovnih aplikacij