Varnostni pregled industrijskih omrežij (SCADA)

Napadi na SCADA sisteme lahko povzročijo hude poslovne izgube zaradi zaustavitve delovanja sistema ali napačnega delovanja. Lahko pa povzročijo tudi hude okoljske nesreče, če zaradi napačnega delovanja naprav pride do izliva nevarnih snovi v podtalnico ali izpusta strupenih plinov v ozračje.

Kaj lahko privede to takšnega napada? Odgovori se skrivajo v naslednjih vprašanjih? 

  • Ali je vaš SCADA sistem vključen v brezžično omrežje?
  • Ali vaš SCADA sistem dostopa do interneta?
  • Ali so v sistemu nastavljene privzete nastavitve?
  • Ali redno nameščate varnostne popravke, tudi če se pojavijo v najbolj neprimernem trenutku?


Z varnostnim pregledom SCADA sistema boste seznanjeni z ranljivostmi na SCADA sistemu. Skupaj bomo določili varnostne ukrepe, ki jih lahko izvedemo brez zaustavitve sistema, zaostrili bomo zaščito pred vdori, virusi in drugo škodljivo programsko opremo v SCADA sistemu.