USB-ključki za ciljane napade

USB tat namreč za svoje širjenje uporablja izključno USB-naprave, predvsem ključke USB in na zlorabljenem (žrtvinem) računalniku ne pusti nobenih sledi. Ustvarjalci te škodljive kode so to opremili z zanimivimi mehanizmi, ki jo ščitijo celo pred kopiranjem in prilagajanjem – in »zaklenjena« na posamezen ključ USB, kar jo naredi še težje za odkrivanje in analizo. Vse to daje vedeti, da je omenjena škodljiva koda izdelana z namenom ciljanih napadov. Ukrade lahko podatke z računalnikov, ki niso priključeni v internet.