Optimizacija omrežja WAN/LAN

Kako velika bi bila za vas poslovna škoda zaradi izpada komunikacijskega omrežja?

Ali dobro poznate vse funkcionalnosti gradnikov vašega omrežja? Koliko različnih vzdrževalcev omrežij je že nadgrajevalo in vzdrževalo vaše omrežje? Ali delujete v panogi, kjer so zakonske regulative s področja varovanja (osebnih) podatkov še posebej stroge?

Z optimizacijo omrežja dosežete usklajenost delovanja naprav v omrežju, zagotovite ustrezen pretok podatkov in visoko razpoložljivost. S celovitim pregledom delovanja in postavitve omrežja odpravite morebitne pomanjkljivosti, ki so nastale tekom dolgoletnega vzdrževanja omrežja.

Ocena zrelosti omrežja

Z oceno zrelosti omrežja pridobite poglobljeno in objektivno informacijo o razvojnem in kvalitativnem stanju omrežja na nivoju strojne in programske opreme.

Pri tem ob upoštevanju priporočil pregleda izboljšujete varnost in zanesljivost poslovanja, znižate stroške poslovanja ter znižate stroške zaradi nezmožnosti izvedbe določenih poslovnih procesov ob izpadu delovanja.


Po izvedeni oceni zrelosti omrežja boste:

  • zmanjšali tveganje za izgubo poslovnih priložnosti in konkurenčnih prednosti
  • znižali stroške izgradnje omrežja
  • zagotovili nemoteno delovanje omrežja in s tem stabilnejše poslovanje
  • omogočili visoko stopnjo varnostne politike
  • uskladili razvoj omrežja z razvojem podjetja
     
Preberi več