Ocena zrelosti omrežja

Pri tem ob upoštevanju priporočil pregleda izboljšujete varnost in zanesljivost poslovanja, znižate stroške poslovanja ter znižate stroške zaradi nezmožnosti izvedbe določenih poslovnih procesov ob izpadu delovanja.


Po izvedeni oceni zrelosti omrežja boste:

  • zmanjšali tveganje za izgubo poslovnih priložnosti in konkurenčnih prednosti
  • znižali stroške izgradnje omrežja
  • zagotovili nemoteno delovanje omrežja in s tem stabilnejše poslovanje
  • omogočili visoko stopnjo varnostne politike
  • uskladili razvoj omrežja z razvojem podjetja