Enoten dostop do omrežja

Poskrbite za varen in centralno upravljan dostop do omrežja z napravami, ki ustrezajo varnostnim politikam organizacije.

Rešitev za enoten dostop do omrežja zagotavlja:

  • integrirano rešitve segmentacije in kontrole dostopa do lokalnega omrežja z avtentikacijo naprav, s sočasnim preverjanjem skladnosti naprav z varnostno politiko organizacije:
    • preverjanje nameščenosti ustreznega antivirusnega programa in njegove ažurnosti,
    • preverjanje varnostnih popravkov operacijskega sistema, prisotnost škodljive kode na odjemalcu itd.
  • vzdrževanje zastavljene varnostne politike, ki upravlja z dostopom do aplikacij, informacijskih in ne-informacijskih virov

V primeru neskladnosti naprave se le-to premesti v omejen del omrežja (karantena), kjer se naprava lahko posodobi na način, ki ustreza varnostni politiki, ali pa se izloči iz sistema.

Rešitev za enoten dostop do omrežja predstavlja revolucionaren korak pri ponudbi varnostnih rešitev za podjetja, ki stremijo k zagotavljanju celovite varnosti v lokalnem omrežju, saj omogoča dostop do slednjega le avtenticiranim uporabnikom z varnimi napravami, ki so predhodno ustrezno preverjene in zato skladne z varnostno politiko organizacije. Prednost rešitve je v centralizaciji upravljanja, nadzora in podpore BYOD (bring-your-own-device).