Bbmon Center

Se tudi vi sprašujete, kako obvladovati informacijski sistem s stališča enotnega nadzora nad vsemi napravami in sistemi? Nadzorni sistem vam to delo močno olajša.

IKT okolja so postala zelo kompleksna in heterogena. Ob izpadih povezav ali drugih storitev je zato zelo pomembno, da je na voljo nadzorni sistem, ki aktivno in nenehno nadzoruje IT okolje (storitve, vire, strojno opremo, ...) in nas ob morebitnih izpadih ali motnjah pravočasno obvesti ter čim bolj natančno prikaže vzrok izpada. Slednje lahko bistveno skrajša čas za odpravo napake in posledično niža stroške poslovanja.

Nadzorni sistem navadno zazna in obvesti o izpadih storitev, preden to opazijo uporabniki. Omogoča tudi hitrejše odpravljanje problemov, kar posledično izboljša razpoložljivost storitev.

Bbmon

Z uvedbo nadzornega sistema imamo možnost stalnega spremljanja, kaj se dogaja z našimi resursi, pohitrimo odpravljanje napak in se natančno zavedamo, kje nastajajo težave.

S proaktivnim delovanjem se poviša razpoložljivost sistemov, ki so ključnega pomena za delovanje podjetja. Ob tem pa lahko na osnovi trendov večino resursov sprostimo, preden sploh pride do popolnega zasičenja ali odpovedi delovanja določene kritične storitve.


BBmon nadzorni sistem omogoča nadzor praktično kakršnihkoli zadev, ki se jih da preverjati preko programske opreme.

Sistem sestavljajo naslednji moduli:

  • Xymon: odprtokodni nadzorni sistem na osnovi GPL licence
  • Cacti: odprtokodni nadzorni sistem na osnovi GPL licence
  • Astec dodatki: spletni vmesnik za lažje upravljanje, SLA modul, programska oprema za nadzor najrazličnejših gradnikov IT okolja (za nadzor se lahko uporabijo nadzorni testi drugih nadzornih sistemov npr. Nagios plugin-I, Zabbix predloge, Cacti predloge itd.)
  • BBmonCenter: centralna konzola za podporni center
     
Preberi več

Bbmon Center

BBmonCenter je posebej razvita centralna konzola za podporni center s heterogenimi operacijskimi sistemi in različnimi proizvajalci strojne opreme.

Operaterji lahko v nadzornem sistemu BBmonCenter preko skupnega uporabniškega vmesnika pregledno spremljajo alarme oz. dogodke z večjega števila različnih nadzornih sistemov.

Preberi več

SLA modul

Nadzorni sistem je tudi pravo orodje za spremljanje SLA dogovorov, saj omogoča natančno spremljanje SLA parametrov npr. povezav ponudnikov storitev ali storitev samih, ki jih IKT okolje ponuja notranjim ali zunanjim uporabnikom.

Na ta način lahko argumentirano zahtevamo in dobimo plačano raven storitve oziroma povračilo dela stroška za neupravičeno zaračunano kvaliteto.

Preberi več