Nadzor infrastrukture

Se sprašujete, kako učinkovito upravljati in nadzorovati celotno informacijsko infrastrukturo? Rešitev najdete v nadzornem sistemu, ki pokriva vse segmente vaše infrastrukture.

IKT okolja so postala zelo kompleksna in heterogena. Ob izpadih povezav ali drugih storitev je zato zelo pomembno, da je na voljo nadzorni sistem, ki aktivno in nenehno nadzoruje IT okolje (storitve, vire, strojno opremo itd.) in nas ob morebitnih izpadih ali motnjah pravočasno obvesti ter čim bolj natančno prikaže vzrok izpada. Slednje lahko bistveno skrajša čas za odpravo napake in posledično niža stroške poslovanja.


Nadzorni sistem navadno zazna in obvesti o izpadih storitev, preden to opazijo uporabniki. Omogoča tudi hitrejše odpravljanje problemov, kar posledično izboljša razpoložljivost storitev.
 

Nadzor z Microsoft SCOM

Za pretežno Microsoftova okolja je zelo primeren nadzorni sistem MS SCOM, ki od verzije 2007 R2 naprej tudi omogoča nadzor heterogenih okolij.

Z verzijo 2012 pa je tudi izboljšal konkurenčnost na segmentu nadzora mrežnih naprav.

Njegovo vlogo lahko prikažemo na spodnji sliki:


        

Kaj, če ne najdemo primernega upravljavskega paketa (Management Pack)? Nič hudega, saj imamo v našem podjetju primerna orodja za razvoj dodatnih nadzornih testov. Tako poskrbimo za razvoj in integracijo MS SCOM konektorja za nepodprto napravo oz. rešimo težavo, ko se nam pojavi sporočilo »MP paketa za nadzor ne najdem«.

Preberi več