Nadzor omrežja

Sprejmite nove izzive upravljanja poslovnih omrežij in se poslovite od tradicionalnih praks.

Promet v računalniških omrežjih se nenehno povečuje zaradi večanja števila mobilnih naprav, audio in video aplikacij ter implementacije oblaka in virtualizacije v podatkovnih centrih. To zahteva višjo raven storitev in izboljšano kakovost uporabniških izkušenj za celotno mrežno infrastrukturo. Nove storitve in aplikacije zahtevajo od upravljavcev omrežij izboljšano preglednost nad gradniki omrežja ter hitro in proaktivno odpravljanje oziroma reševanje težav, preden te neugodno vplivajo na storitve in izkušnjo končnih uporabnikov.

Z uvedbo sistema za nadzor in upravljanje smo v vsakem trenutku informirani, kaj se dogaja z našimi viri, lahko pohitrimo odpravljanje napak in poenostavimo upravljanje naprav. S proaktivnim delovanjem vplivamo oz. povečamo razpoložljivost sistemov, ki so ključnega pomena za nemoteno delovanje podjetja ali institucije. Vse to nam omogoča Cisco Prime™ Infrastructure, ki nudi obravnavo teh izzivov z zagotavljanjem enotne integrirane rešitve za celovito upravljanje življenjskega cikla (lifecycle management) tako za žični/brezžični dostop, kampusna omrežja in mreže poslovalnic, kot tudi bogat vpogled v povezljivost končnih uporabnikov in uspešnost zagotavljanja storitev.
 

Cisco Prime Infrastructure

Sistem za nadzor in upravljanje Cisco Prime Infrastructure je primeren za uporabo v celotnem življenjskem ciklu omrežja.

Življenjski cikel omrežja sestavljajo:

  • načrtovanje oz. dizajn: priprava predlog konfiguracij, predlog za monitoring itd.
  • izvedba: enostavna nadgradnja programske opreme, aktivacija vnaprej pripravljenih konfiguracij itd.
  • upravljanje: intuitivna nadzorna plošča, ki omogoča t.i. 360 pogled in pregled alarmov itd.
  • poročanje: celovit spekter že pripravljenih predlog poročil, ki zajemajo inventarne podatke, podatke o združljivosti z varnostnimi in industrijskimi standardi, podatke o varnostnih ranljivostih itd.
  • optimiziranje: enostavno upravljanje in konfiguracija naprav, načrtovanje zmogljivosti in izboljšav v omrežju

 


Cisco Prime Infrastructure omogoča hitrejšo odpravo problemov in napak v komunikacijskem omrežju, kar posledično izboljša razpoložljivost storitev ter zmanjšuje možnosti za izpad poslovanja podjetja, kot npr.:

  • stranke ne morejo dostopati do storitev (izpad prihodkov, dobro ime itd.)
  • zaposleni ne morejo izvajati del, ki so ključna za delovanje podjetja
  • izpad enega sistema lahko povzroči izpad drugega (mrežna oprema, strežniki, spletna stran)

s tem pa lahko prepreči poslovno škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala.
 

 

Preberi več