Cisco Prime Infrastructure

Sistem za nadzor in upravljanje Cisco Prime Infrastructure je primeren za uporabo v celotnem življenjskem ciklu omrežja.

Življenjski cikel omrežja sestavljajo:

  • načrtovanje oz. dizajn: priprava predlog konfiguracij, predlog za monitoring itd.
  • izvedba: enostavna nadgradnja programske opreme, aktivacija vnaprej pripravljenih konfiguracij itd.
  • upravljanje: intuitivna nadzorna plošča, ki omogoča t.i. 360 pogled in pregled alarmov itd.
  • poročanje: celovit spekter že pripravljenih predlog poročil, ki zajemajo inventarne podatke, podatke o združljivosti z varnostnimi in industrijskimi standardi, podatke o varnostnih ranljivostih itd.
  • optimiziranje: enostavno upravljanje in konfiguracija naprav, načrtovanje zmogljivosti in izboljšav v omrežju

 


Cisco Prime Infrastructure omogoča hitrejšo odpravo problemov in napak v komunikacijskem omrežju, kar posledično izboljša razpoložljivost storitev ter zmanjšuje možnosti za izpad poslovanja podjetja, kot npr.:

  • stranke ne morejo dostopati do storitev (izpad prihodkov, dobro ime itd.)
  • zaposleni ne morejo izvajati del, ki so ključna za delovanje podjetja
  • izpad enega sistema lahko povzroči izpad drugega (mrežna oprema, strežniki, spletna stran)

s tem pa lahko prepreči poslovno škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala.