Analiza zrelosti IT infrastrukture

Analiza zrelosti IT infrastrukture vam pomaga razumeti zahteve in potrebe IT okolja. Pomaga vam pri nadgradnji v varnejše, bolj upravljano in dinamično okolje, ki pomeni znižanje stroškov in višjo izkoriščenost IT virov.

Analiza zrelosti IT infrastrukture predstavi IT kot strateško orodje pri zviševanju produktivnosti in konkurenčnosti organizacije. S pomočjo analize zrelosti dosežete bolj učinkovito izrabo IT virov, s čimer odstranite nepotrebne stroške in kompleksnost okolja, omogočite višjo razpoložljivost virov in vzpostavite visoko odzivno infrastrukturo.

Analiza zrelosti IT Infrastrukture je strukturiran in sistematičen proces ocenitve zrelosti IT infrastrukture in umestitve v preizkušen model štirih stanj. Predlaga pripravo projektov, s katerimi dosežete višji nivo zrelosti vse tja do dinamičnega stanja. Analiza se prične z oceno trenutnega stanja – v katerem stanju je IT infrastruktura zdaj – in se konča s pričakovanim, želenim in zahtevanim stanjem.

Analiza ne pozabi na umerjanje izrabe človeških virov, IT procesov in razpoložljive tehnologije, ki omogoča napredovanje skozi stanja zrelosti IT infrastrukture. Rezultat je IT okolje, ki je strateški partner poslovnim procesom v organizaciji.

Zakaj boste po izvedbi analize zrelosti IT infrastrukture lažje upravljali področje IT? Ker boste:

  • zmanjšali stroške lastništva IT virov
  • bolj povezali IT in poslovne procese
  • zagotovili poslovno odličnost kljub zmanjšanju sredstev za investicije
  • uporabili in izrabili trenutne IT vire za bodoče potrebe
  • zmanjšali varnostna tveganja in upoštevali pravne uredbe
  • izboljšali uporabniško izkušnjo