Astec 3S

Storitev »3S prehod v oblake« je zanesljiva storitev za povečanje uspešnosti podjetja. Storitev na enostaven (Simple) in varen (Secure) način odpira pot v svet oblakov in podjetju omogoča lažje doseči poslovne uspehe (Success).

Storitev obsega štiri samostojne zaključene faze svetovalnih in izvedbenih storitev:

 • analiza
 • načrtovanje
 • izvedba
 • upravljanje in nadzor


Ob zaključku celotne storitve podjetje poveže storitve lokalnega podatkovnega centra s storitvami javnega oblaka in vzpostavi dinamični podatkovni center, ki je prilagodljiv zahtevam podjetja, hkrati pa nudi visok nivo kontrole in varnosti podatkov.

Analiza

V fazi analize se podrobno pregleda potrebe in zahteve, izvede oceno zrelost IKT infrastrukture in izvede popis IT storitev in aplikacij.

Rezultati analize so:

 • strategija uporabe oblakov, ki je usklajena s poslovno strategijo podjetja
 • ocena zrelosti posameznih gradnikov IKT infrastrukture (LAN in WAN omrežje, strežniška infrastruktura in virtualizacija, varnostna politika in varnovanje podatkov, IT varnostni mehanizmi, upravljanje in nadzor)
 • popis IKT storitev podjetja, ki vsebuje časovnico prehoda v oblake s seznamom storitev in aplikacij, ki bodo prinesle najboljše rezultate s prehodom v oblake
 • seznam storitev, aplikacij in podatkov, ki morajo trenutno ostati v podatkovnem centru bodisi zaradi zakonodaje, nezrelosti IKT mehanizmov bodisi so stroški lokalnega podatkovnega centra nižji
 • visokonivojski načrt prehoda v storitve oblaka, vključno z zahtevami tehnoloških sprememb v lokalnem podatkovnem centru in potrebnimi zahtevanimi viri strojne in programske opreme in časovnimi okviri izvedbe
Preberi več

Projekt

Projekt varne vpeljave storitev v oblaku obsega načrtovanje, izvedbo in upravljanje.

Načrtovanje
Načrt vpeljave storitev v oblaku vsebuje:

 • dokumentacijo tehničnih zahtev in ključnih sprememb v lokalni IKT infrastrukturi
 • podroben nizkonivojski načrt z roki izvedbe vključitve storitev oblakov in merljivimi rezultati/cilji


Posodobitev lokalne infrastrukture je ključna za uspešno uporabo storitev v oblaku. Ključni elementi za uspešno pot v oblake v lokalnem podatkovnem centru so:

 • visokoprepustno, zanesljivo in zmogljivo lokalno omrežje s povezljivostjo v internet, ki omogoča 100% dostopnost interneta
 • vpeljava IP protokola verzije 6 (IPv6) oziroma povezljivosti s »svetom« IPv6, ker ponudniki storitve v oblaku vse težje ponujajo storitve v svetu IPv4, kjer IP naslovov zmanjkuje
 • virtualizacija strežniških virov in podatkovnega prostora; virtualizacija je temelj zmanjševanja stroškov v lokalnem podatkovnem centru, hkrati pa je združljiva s tehnologijami oblaka tako na nivoju upravljanja, kot tudi načina dela; zato je s prehodom v oblake potrebno vzpostaviti temelje za virtualizacijo v lokalnem podatkovnem centru in vzpostaviti dinamični podatkovni center, ki povezuje lokalno infrastrukturo in infrastrukturo oblakov
 • varnostna politika in varnostni mehanizmi, ki zagotavljajo varnost podatkov in skladnost s predpisi

 

Izvedba
V izvedbeni fazi se realizirajo načrtovane aktivnosti. Ob koncu izvedbe poslovni procesi uporabljajo IT storitve »dinamičnega podatkovnega centra«, pri čemer so storitve v oblaku povezane z lokalnimi storitvami, ki omogočajo varno in nemoteno delovanje IKT infrastrukture:

 • imeniške storitve, uporabniški računi, visoka razpoložljivost, varnostni mehanizmi

Ves čas pa je glavni cilj zagotoviti želeno varnost podatkov, ki jo ima podjetje zapisano v varnostni politiki. Vzpostavijo se potrebni varnostni mehanizmi, da so podatki varovani in varni tako na poti, kot na odložišču.


Razvoj in upravljanje
V fazi upravljanja in razvoja so podjetju nudene storitve operativnega upravljanja storitev dinamičnega podatkovnega centra. Podjetje pridobi storitev «Celovita podpora«, v okviru katere se v celoti upravljajo IT storitve v skladu z ITIL priporočili na najvišjem strokovnem nivoju. Celovita podpora zagotavlja 24x7 pomoč končnim uporabnikom, zagotavlja nadzor nad infrastrukturo za zagotovitev dogovorjenega nivoja delovanja storitev (SLA) in izvaja storitve za zagotavljanje varnosti in dostopnosti podatkov.

Preberi več