Analiza

Rezultati analize so:

  • strategija uporabe oblakov, ki je usklajena s poslovno strategijo podjetja
  • ocena zrelosti posameznih gradnikov IKT infrastrukture (LAN in WAN omrežje, strežniška infrastruktura in virtualizacija, varnostna politika in varnovanje podatkov, IT varnostni mehanizmi, upravljanje in nadzor)
  • popis IKT storitev podjetja, ki vsebuje časovnico prehoda v oblake s seznamom storitev in aplikacij, ki bodo prinesle najboljše rezultate s prehodom v oblake
  • seznam storitev, aplikacij in podatkov, ki morajo trenutno ostati v podatkovnem centru bodisi zaradi zakonodaje, nezrelosti IKT mehanizmov bodisi so stroški lokalnega podatkovnega centra nižji
  • visokonivojski načrt prehoda v storitve oblaka, vključno z zahtevami tehnoloških sprememb v lokalnem podatkovnem centru in potrebnimi zahtevanimi viri strojne in programske opreme in časovnimi okviri izvedbe