Oddaljeni dostopi

Pri tem ne želimo povečati tveganja pri dostopih do informacijskih virov, ampak želimo še naprej zagotavljati zastavljeno varnostno politiko in varovanje podatkov organizacije. Z enotno vstopno točko lahko zagotovite širok nabor funkcionalnosti in preverjanje naprav pri dostopih v omrežje, pri tem pa zadostite zastavljenim ciljem varnostne politike organizacije.