Varno upravljanje odjemalcev

Ste pripravljeni tvegati večdnevno nedelovanje delovne postaje? Se vam stemni pred očmi, ko pomislite, koliko časa in denarja administratorji IT porabijo za vzpostavitev ali nadgradnje delovnega okolja končnih uporabnikov?

Vpeljava centralnega upravljanja končnih odjemalcev, ki zagotavlja učinkovito, varno in enotno delovno okolje uporabnikom, preprečuje zlorabe in poskrbi za redno posodabljanje, bistveno pripomore k manjšim stroškom upravljanja končnih odjemalcev.


Centralno upravljanje končnih odjemalcev pomeni za sistemske administratorje nekaj več začetnega dela, ki pa se opravi samo enkrat – na uporabniških napravah se posodobitve izvedejo samodejno. Za lažjo predstavo si preberite naslednji primer.


Za pripravo vzorčne delovne postaje v klasičnem načinu potrebuje sistemski administrator približno 480 minut, za pripravo varnega enotnega uporabniškega okolja VEPO pa 900 minut. Začetni vložek je pri enotnem upravljanju približno dvakrat večji.


Pri vseh naslednjih postopkih pa z enotnim uporabniškim okoljem prihranimo:

  • za namestitev aplikacij, tiskalnikov in bližnjic s klasičnim načinom potrebujemo 55 minut, z VEPOm 27 minut
  • za zamenjavo mrežne bližnjice na delovni postaji potrebujemo s klasičnim postopkom 500 minut, z VEPOm pa 60 minut
  • za zamenjavo gonilnikov za tiskalnik na delovnih postaji potrebujemo s klasičnim postopkom 1000 minut, z VEPOm pa le 30 minut.

In začetni vložek se nam je že davno povrnil.

Če številke pretvorimo v besede, vam vpeljava centralnega upravljanja končnih odjemalcev prinaša:

  • zagotovljeno neprekinjeno poslovanja vašega podjetja
  • nižje stroške lastništva (IT podpore)
  • večjo učinkovitost zaposlenih
  • okrepitev ugleda in zaupanja pri strankah in zaposlenih
  • razbremenitev IT podpore in s tem možnost preusmeritve na poslovne projekte