Hibridno okolje

Kaj je računalništvo v oblaku, vemo. Kako svoj podatkovni center spremenimo v privatni oblak, tudi. Kako pa ju povežemo v optimalno delujoč sistem, v hibridni oblak? In zakaj bi to počeli?

Ker lahko virom v privatnem oblaku kadarkoli in po potrebi dodamo vire iz javnih oblakov, plačamo pa le toliko, kolikor porabimo. Ker lahko elektronsko pošto za mobilne uporabnike postavimo v javni oblak, za manj zahtevne pa obdržimo pri sebi. Ker lahko spletne strežnike postavimo v dinamičnem javnem oblaku, podatke pa hranimo doma in še bi lahko naštevali.

Hibridni oblak je infrastruktura, v kateri povežemo storitve zasebnega in javnega oblaka v enotno okolje. V hibridnem oblaku izkoriščamo prednosti zasebnega oblaka z virtualizacijo mrežne in strežniške infrastrukture in ponudimo uporabnikom tehnologije oblaka v lokalnem zasebnem omrežju. S tem zaščitimo kritične podatke in izkoriščamo prednosti lokalnih povezav, hkrati pa uporabnikom omogočimo vse prednosti oblaka:

  • enostavno naročanje novih storitev IT
  • samopostrežni portal storitev in aplikacij
  • prilaganje zahtevam uporabnikov po količini sredstev
  • stalna dostopnost

Povezava zasebnega oblaka z javnim nam dodatno prinaša še vse prednosti storitev ponudnikov oblaka, kot so Microsft Azure, Amazon AWS in DigitalOcean. Storitve javnih oblakov dopolnijo ponudbo storitev hibridnega oblaka s tem, da zahtevne storitve ali storitve, ki naravno sodijo v javni oblak, ne vzpostavljamo v zasebnem oblaku. Takšne storitve so na primer:

  • elektronska pošta vseh ali skupine uporabnikov
  • zunanji spletni portal podjetja
  • storitve avtentikacije
  • nadomestni podatkovni center

Na nas se lahko obrnete, če želite vzpostaviti celovito upravljivo in varno okolje hibridnih oblakov. Astec je vaš zanesljiv partner za prehod v svet IT oblakov s celovito ponudbo storitev od virtualizacije, mrežnih komunikacij do storitev varovanja podatkov.