Vizitka

 

PRO.ASTEC d.o.o.
Litostrojska cesta 56
1000 Ljubljana

Davčna številka: SI 67037615
Matična številka: 6861954000
Šifra glavne dejavnosti: 72.190
Ostale dejavnosti: 62.020, 62.030, 62.090
Številka vpisa v register: 1/10961/00

 

Transakcijski računi, odprti pri bankah:

Addiko Bank d.d. SI56  3300 0000 7245 503

 

Kontaktni podatki:

Telefon: +386 1 200 83 00
Faks: +386 1 200 83 10
E-pošta: info@astec.si
Splet: www.astec.si